Top gold scrap prices

Metalo laužo supirkimo kainos

Current scrap metal prices in the world

Finden Sie heraus schrottpreise in Ihrer Stadt heute und in ganz Deutschland gelten

Узнай цены лома сегодня в твоём городе и во всех городах России

Découvrez le actuels prix de rachat de la ferraille dans toute la France et dans votre ville

Cena złomu jest niższa na początku 2023 roku

2023-03-21

Na początku 2023 roku cena złomu stalowego stale rosła i 23 lutego na Londyńskiej Giełdzie Metali osiągnęła poziom 480 dolarów za tonę. W porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. cena złomu była średnio o 20-30% niższa. W marcu cena złomu nadal spadała i 20 marca wynosiła 438 USD za tonę. Z informacji serwisu scraprice.com wynika, że ​​najwyższe ceny złomu są w Turcji. To, że złom jest najdroższy w Turcji nie powinno nikogo dziwić, bo tak jest od dawna. Następnie można wymienić kilka krajów europejskich, w których ceny złomu również często są wysokie: - są to Polska, Litwa, Bułgaria. Ceny złomu różnią się w zależności od wielu czynników. Po pierwsze, na ceny mogą mieć wpływ

międzynarodowe czynniki gospodarcze, takie jak poziom światowej produkcji stali, stan światowej gospodarki oraz wpływ umów handlowych na popyt na stal. Ponadto na ceny złomu na rynku lokalnym wpływają również takie czynniki, jak sytuacja gospodarcza kraju, równowaga podaży i popytu oraz konkurencja między firmami recyklingowymi. Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na ceny złomu stalowego jest technologia przerobu oraz koszty produkcji. Na przykład nowe technologie recyklingu metali, które pomagają obniżyć koszty produkcji, mogą podnieść ceny złomu i jednocześnie obniżyć ceny sprzedaży produktów.